Veranstaltungen 2021

 

Veranstaltungen 2021

Veranstaltungen 2020  Veranstaltungen 2019  Veranstaltungen 2018   Veranstaltungen 2017   Veranstaltungen 2016   Veranstaltungen 2015   Veranstaltungen 2014

Zucchini Sistaz 19.07.2010 (Fotos: Thomas Engelberg)

 

Absinto Orkestra feat. Lulo Reinhardt  26.07.2021 (Fotos: Thomas Engelberg)

 

Zydeco Annie+Swamp Cats 02.08.21 (Fotos: Thomas Engelberg)

 

Black Patti 09.08.21 (Fotos: Thomas Engelberg)

 

Miri in the green 16.08.21 (Fotos: Heike Klein)